Till umu.se

Välkommen till institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskning vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik representerar en grundligt angreppssätt till studier av biologiska system på molekylär nivå. Forskare vid institutionen studerar struktur och funktion av gener och proteiner.

”3D modeling of protein molecules”.

INTERNET BASED COURSE

Livets molekyler, 15 högskolepoäng
Molecules of life
Högskolepoäng: 15
Ansvarig institution: Medicinsk kemi och biofysik
Huvudområde: Medicinsk biokemi och cellbiologi
Nivå: Avanceradenivå
Fördjupning i förhållande till examensfordringar: Högskoleexamensnivå
Utbildningsområde: Vård
Betygsgrader: Underkänd, godkänd, väl godkänd
Ev. programtillhörighet: -
Innehåll
Kursen innehåller avancerade kunskaper i modern cellbiologi och biokemi men förklarar även bakomliggande orsaker till vissa sjukdomar som t ex cancer. Kursen riktar sig till Bachelor och Master examen eller 180 hp, lärare på grund/gymnasieskolnivå, vetenskapsjournalister, och andra intresserade som vill fördjupa sina kunskaper inom dagens biologi och kemi.

Molecules of Life, 15 ECTS
Livets molekyler
ECTS: 15
Course code: 3BK021
Responsible department: The Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Main field of study: Medical biochemistry
Level: Advanced level 
Examination level: Higher education level
Subject area: Health
Examination grades: Failed (U), passed (G) and passed with distinction (VG)
Content
The course gives advanced knowledge in modern cell biology and biochemistry and also explains the underlying causes of some diseases such as cancer. The course is eligible for those who has Bachelor and Master degrees or 180 hp, for teachers of basic schools and gymnasiums, science journalists, and others who wish to deepen their knowledge in cell biology and biochemistry.

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser

Övriga nyheter från institutionen

Två Umeåforskare får årets stipendium från Hjärnfonden

2016-01-18
Två unga lovande forskare vid Umeå universitet – Anna Gharibyan och Kristoffer Brännström – får årets postdoktorala stipendium från Hjärnfonden på vardera 280 000 kronor.

Akilleshäl för magsårsbakterien inger hopp om nya behandlingar

2016-01-14
Ny förståelse för vilken roll ett protein spelar i magbakterien Helicobacter pyloris försvarsmekanism kan leda till bättre behandlingsmöjligheter mot magkatarr och magsår samt för att förebygga magcancer. Upptäckten gjordes av forskare vid Umeå universitet och VIB/Vrije universitet i Bryssel och bes...

SR: "Gödslingseffekt" av koldioxid under hela 1900-talet

2015-12-08
I SR Vetenskapsradion uppmärksammas idag ny forskning från Umeå universitet, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. I inslaget förklarar Jürgen Schleucher, professor i medicinsk biofysik vid Umeå universitet, hur forskarna vid Umeå universitet och SLU konstaterat att ökad koldioxidhal...

Ökad koldioxidhalt i atmosfären har förändrat växternas fotosyntes under 1900-talet

2015-12-07
Forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har upptäckt att ökade nivåer av koldioxid i atmosfären under 1900-talet har förändrat växters metabolism. Studien är den första i världen som genom historiska växtprover kunnat dra slutsatser kring biokemisk reglering av växtmetabolism...

Rekordmånga unga forskare blir Wallenberg Academy Fellows

2015-12-02
Hela fem unga forskare har i år utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet. Erik Domellöf, Aleksandra Foltynowicz-Matyba, Andrea Puhar, Nasim Sabouri och David Seekell tilldelas mellan fem och nio miljoner kronor vardera från den enskilt största privata satsningen på unga forskare ...

Umeåforskare utvecklar läkemedel för kroniska sår

2015-11-13
Det Umeåbaserade biotech-bolaget Omnio, som leds av forskaren Tor Ny vid Umeå universitet, inleder ett forskningssamarbete med det kanadensiska läkemedelsbolaget Prometic för att utveckla ett nytt läkemedel för behandling av svårläkta kroniska sår.

Umeå universitet först att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska

2015-11-11
I ett pilotprojekt med start hösten 2016 provar Umeå universitet en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska. Den stora förändringen innebär att studenterna skriver ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning.

Drygt 57 miljoner till två forskningsprojekt vid Umeå universitet

2015-10-08
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar ut över 57 miljoner kronor till två projekt som leds av forskarna Stefan Björklund och Helena Edlund vid Umeå universitet. Dessutom är Umeåforskaren Jürgen Schleucher medsökande till ett stort projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Alla forskningsprojek...


Sidansvarig: Andrei Chabes
2015-03-30

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå universitet
Medicinsk kemi och biofysik
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, plan 6

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 97 95

Kontaktformulär

Kalendarium

Till kalendariet