Till umu.se

För våra anställda

Denna sida är avsedd för institutionens anställda. Viktig information för våra anställda kommer att publiceras här under.

Vänligen kontakta Jenny Fossen eller Andrei Chabes om du har några önskemål eller frågor kring sidans innehåll och den information som publiceras här.

Informationsbroschyr

Informationsfolder för anställda vid institutionen

Instructions regarding GMM/Antibiotic waste

KBC IT-Support


Sidansvarig: Andrei Chabes

Utskriftsversion