Forskning

Forskningen vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik representerar en heltäckande ansats till studier av biologiska system på en molekylär nivå. Forskare vid institutionen studerar strukturer och funktioner av gener och proteiner.

Läs mer om forskningsprojekten vid institutionen genom att klicka på den engelska flaggan uppe i högra hörnet.


Sidansvarig: Andrei Chabes

Utskriftsversion