Samverkan

Samverkan med offentlig och privat sektor

Inom universitetssamhället
Ett flertal forskargrupper har samarbete med andra institutioner såväl lokalt som nationellt och internationellt. Samverkan med andra grupper liksom möjligheten till utbytesvistelser för forskningspersonal, inklusive doktorander, uppmuntras på institutionen. Målet är att varje doktorand under sin doktorandtid bör ha besökt och/eller arbetat vid någon annan institution eller i något annat laboratorium, lokalt, nationellt eller internationellt.

Med samhället
Ett flertal forskargrupper samverkar i sina projekt med olika företag och vår samverkan med näringslivet ökar ständigt. Några forskningsprojekt drivs genom samfinansiering med företag.

Kontakt kring samverkan
Institutionens kontaktperson vad gäller samverkansfrågor är Professor Tor Ny. Vänligen kontakta honom genom att använda kontaktformuläret till höger på denna sida.


Sidansvarig: Andrei Chabes

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå universitet
Medicinsk kemi och biofysik
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, plan 6

Tel:  090-786 65 65

Fax:  090-786 97 95

Kontaktformulär