För våra studenter

Studentrelaterade länkar återfinns i navigationsfältet till höger.

Generell information för våra studenter:

  • Information kring tentamentillfällen kommer att annonseras under respektive kurs webbsida. Har du frågor kring dessa så kan du vända dig till kursansvarig för din kurs.
  • Närvaro vid upprop i samband med kursstart är obligatoriskt. Frånvaro måste anmälas till respektive kursansvarig och godkännas av densamme.

Välkomstbrev "Biomedicinska experimentella metoder 7.5 hp"


Sidansvarig: Andrei Chabes

Utskriftsversion