Utbildning

Huvudsakliga ämnen som institutionen undervisar inom rör cellens struktur och funktion, medicinsk kemi samt protein- och läkemedelskemi.

Institutionen undervisar huvudsakligen inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet samt biomedicinprogrammet vid Umeå universitet. Utöver programmen erbjuder institutionen en webbaserad kurs för grundläggande kunskap inom modern cellbiologi och biokemi.

Vänligen följ nedanstående länkar för att läsa mer om respektive program/kurs.

Program

Kurser

Välkomstbrev "Biomedicinska experimentella metoder 7.5 hp"


Sidansvarig: Andrei Chabes

Utskriftsversion